Thuis momenten

Momenten die zo gewoon zijn en dagelijks gebeuren.
Deze momenten zijn gewoon ook zo bijzonder.